در حال نمایش 23 نتیجه

نمایش All

پرس پا MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

پشت بازو MATRIX g 2 SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

پشت بازو نشسته MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

پشت ران MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

داخل پا خیاطه MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

دستگاه پشت بازو mbh

79,000,000 تومان

دستگاه دوکاره پشت بازو/جلو بازو ايستاده CROSS FITNE

72,000,000 تومان

دستگاه ساق پا نشسته MBH

79,000,000 تومان

دستگاه شکم MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

دستگاه فیله کمر MBH

79,000,000 تومان

دستگاه قایقی سیمکش MBH

79,000,000 تومان

دستگاه کرانچ شکم MBH

79,000,000 تومان

دستگاه مسگری MBH

79,000,000 تومان

ساق پا MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

ستون سیم کش چند ایستگاهه MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

سرشانه همگرا MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

فیله کمر MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

قفسه سینه ماتریکس MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

لت ماشین واگرا MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید

مسگری MATRIX AURA SERIES

برای قیمت تماس بگیرید