تخفیفات تجهیزات

اسکی مقاومت مغناطیسی کبری اسپرت IREB74M

7,652,000 تومان

اسکی مقاومت مغناطیسی کبری اسپرت IREB27M

7,299,000 تومان

دوچرخه ثابت ايستاده کراس فيتنس TRACK 3)B009)

7,956,000 تومان

استپر هورایزن مدل Dynamic 208

14,986,000 تومان

دوچرخه ثابت ایستاده CROSS FITNESS B660

16,180,000 تومان

دوچرخه ثابت ایستاده CROSS FITNESS VEGAS 100

16,168,000 تومان

الپتیکال (اسکی فضایی) کراس فیتنس مدل VEGAS 200

17,944,000 تومان

دوچرخه ثابت اسپینینگ CROSS FITNESS SPEED 500

19,549,000 تومان

دوچرخه ثابت نشسته CROSS FITNESS R650

20,287,000 تومان

دوچرخه ثابت اسپینینگ جانسون class cycle

23,871,000 تومان

تردمیل دوثابت WESLO compact Sl

24,547,000 تومان

الپتیکال (اسکی فضایی) پروفرم Pf 450HR

24,819,000 تومان