تخفیفات تجهیزات

دستگاه قایقرانی کتلر مدل FAVORIT

19,850,000 تومان

تردمیل دوثابت WESLO compact Sl

30,141,000 تومان

دوچرخه ثابت ايستاده همراه با کنسول مجزا VISION U20

35,901,000 تومان

دوچرخه ثابت ايستاده HORIZON FOCUS 408-7

36,766,000 تومان

دوچرخه ثابت ایستاده HORIZON Comfort 5

37,221,000 تومان

تردمیل (دوی ثابت) پروفرم مدل Quick Start 9.0

47,899,000 تومان

تردمیل دوثابت PERFORMANCE 1050-PETL99713

54,793,000 تومان

تردمیل دوثابت NORDIC TRACK T11.5

59,757,000 تومان

دوچرخه ثابت نشسته LIVESTRONG-LS 5.0 R

63,778,000 تومان

دوچرخه ثابت ایستاده KETTLER Ergometer Axiom

72,355,000 تومان

تردمیل ویژن T9250 همراه با کنسول دلوکس

81,196,000 تومان

الپتیکال (اسکی فضایی) کتلر UNIX 10 EXT

81,630,000 تومان